Luftfylling

Frøya sportsdykkerklubb   Medlem av Norges Dykkeforbund


Luftfylling

 

Klubben har to kompressorer. En reisekompressor, og en stasjonær kompressor med tilhørende flaskebank. Sistnevnte er lokalisert på Frøya Brannstasjon på Siholmen. Som medlem vil du få kode og tilgang til klubbens kompressorrom. Ikke-medlemmer som ønsker å fylle, må kontakte styret for tilgang.


Priser for luftfylling:


Årskort luft

— kr 400.


gir rett til ubegrenset luftfylling for sportsdykkere på egne flasker. Vi gjør oppmerksom på at dette må fornyes hvert år.


Fylling for medlemmer

—kr 50 pr flaskesett uansett størrelse.


Fylling Ikke-medlemmer

—kr 100 pr flaskesett uansett størrelse.


Betaling gjøres enten med vips til nr: 127379 

Eller overføres til kontonr: 42240741762