Aktiviteter

Frøya sportsdykkerklubb   Medlem av Norges DykkeforbundAKTIVITETER

Klubben arrangerer en vårtur og en høsttur hvert år. Disse turene går som regel til den flotte øyrekka utenfor Frøya. Blant våre turmål nevner vi Vingleia fyr, Mausundvær, Bogøyvær, Sørburøy og Halten. Vi leier overnatting og sørger for selvhushold gjennom helga. Vi har mange medlemmer som er gode til å lage sjømat, og mange turer er å betrakte som havets festbord. Turene har like stort fokus på det sosiale som på dykkingen. Videre stiller klubben med båt, egen bærbar kompressor, proviant, drivstoff og annet som trengs til turen. Når turen er over, sender styret ut regninger til deltakerne, som dekker kostnadene til overnatting og mat. Alle som vil, er velkommen som medlem, og til å delta på tur.